ul. Arkuszowa 146
01-934 Warszawa

tel/fax:+ 48 22 673 45 94 
cerkor@cerkor.com.pl

Materiały ścierne stosowane w produkcji narzędzi ceramicznych

ELEKTROKORUND

(a - Al2O2) to syntetyczny materiał ścierny składający się z krystalicznego tlenku glinowego zwanego korundem, otrzymywany drogą stapiania tlenku glinu lub boksytów w piecach łukowych. Zależnie od zawartości Al2O, ze stopionych materiałów otrzymuje się elektrody o różnych stopniach czystości, co ma wpływ na różne własności mechaniczne i różny zakres zastosowań.

WĘGLIK KRZEMU

(karborund) powstaje z połączenia węgla i krzemionki wygrzewanych razem w temperaturze 2000'C w piecach elektrycznych oporowych w procesie syntezy koksu naftowego, antracytu i piasku kwarcytowego o dużej zawartości Si 02 Produktem wyjściowym jest spiek różnej wielkości kryształków węglika krzemu, który w ostatecznej fazie przerobu poddaje się kruszeniu i segregacji na materiał ścierny. Jego główną zaletą jest twardość oraz bardzo wysoka odporność termiczna.

BORAZON

(CBN) regularny azotek boru jest wyjątkowo twardym materiałem ściernym, wykorzystywanym w procesach obróbki szlifierskiej, gdzie największy nacisk jest położony na doskonałą jakość obrabianej powierzchni przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności obróbki. Głównymi zaletami użytkowania narzędzi ściernych wykonanych z borazonu są duża żywotność materiału oraz krótki czas obróbki przy zachowaniu niskiej temperatury szlifowania (dzięki czemu można wyeliminować uszkodzenia termiczne obrabianej powierzchni).
Lp Termin Symbol Definicja / Zastosowanie
1 Elektrorund zwykły 95A Minerał syntetyczny - tlenek glinowy zawierający minimum 94,5% Al2O, otrzymywany przez stopienie boksytu z dodatkiem materiału redukcyjnego o zabarwieniu od szarego do brązowego. Stosowany jest do wstępnej i wydajnej obróbki różnych gatunków stali, najczęściej są to stale węglowe C< 0,5% , staliwa, żeliwa ciągliwe, metale nieżelazne.
2 Elektrorund półszlachetny 97A Minerał syntetyczny - tlenek glinowy zawierający minimum 97,5% Al2O, otrzymywany przez stopienie boksytu z dodatkiem większej ilości materia/u redukcyjnego niż w przypadku elektrokorundu zwykłego o  zabarwieniu od szarego do brązowego. Stosowany jest do wstępnej i wydajnej obróbki różnych gatunków stali, najczęściej węglowej i stopowej o zawartości C=0,5% i twardości do 60 HRC.
3 Elektrorund szlachetny 99A Minerał syntetyczny - tlenek glinowy zawierający powyżej 99% Al2O, otrzymywany przez stopienie technicznego tlenku glinowego o zabarwieniu białym. Polikrystaliczny, dobrze skrawający i łatwo odsłaniający krawędzie tnące, stosunkowo mało nagrzewający obrabianą powierzchnię. Stosowany do obróbki różnych gatunków stali: najczęściej węglowej i stopowej o zawartości C>0,5% i twardości powyżej 62 HRC.
4 Elektrorund chromowy CrA Elektrokorund stopowy z dodatkiem tlenku chromowego o zabarwieniu od różowego do rubinowego. Charakteryzuje się dużą twardością i odpornością na wykruszanie się krawędzi tnących. Jest minimalnie twardszy od elektrokorundu szlachetnego, stosowany jest przy obróbce precyzyjnej głównie otworów i płaszczyzn ze stali stopowych, wysokowęglowych, hartowanych, chromowanych i metali kolorowych.
5 Elektrokorund mikrokrystaliczny Cubitron SG Mikrokrystaliczny korund spiekany, zawierający około 99,6% Al2O, o zabarwieniu jasno-niebieskim. Cechuje się wysokimi właściwościami ściernymi zbliżonymi do właściwości materia/ów supertwardych. Materia/ ten posiada wbudowane w sieci krystaliczne tlenki tytanu, sodu i kobaltu nadające bardzo wysoką twardość, chłodny szlif oraz, dzięki efektowi samoostrzenia, odpowiednie właściwości skrawające. Przykładowe zastosowanie: obróbka różnych gatunków stali nierdzewnych, stopowych, wysokostopowych, spiekanych, HSS, stopów tytanów, chromu oraz niklu. Szlifowanie spawów przy budowie narzędzi i form oraz szlifowanie wtórne łopatek turbin w przemyśle lotniczym.
6 Elektrorund sferyczny PUMEX Spieniony korund sferyczny o zabarwieniu białym. Charakteryzuje się bardzo otwartą i wytrzymałą strukturą ceramiczną w kształcie kulek o średnicy 0-5mm, 1-2 mm i 2-3 mm. Jest stosowany przy obróbce materiałów uniwersalnych z gumy i poliuretanu, tworzyw sztucznych oraz naprawie opon.
7 Węglik krzemu czarny 98C Minera/ syntetyczny, zawierający ponad 98% SiC. Posiada znacznie większą twardość niż elektrokorund, ale jest bardziej kruchy. Ziarna węglika krzemu mają ostre krawędzie, dzięki czemu produkowane z niego narzędzia ścierne posiadają dobrą skrawalność i łatwość zagłębiania się w obrabianą powierzchnię.Narzędzia ścierne z czarnego węglika krzemu sprawdzają się przy obróbce: węglików spiekanych, żeliwa, miedzi, mosiądzu, marmuru, betonu, kamienia, ceramiki, szk/a, porcelany oraz tworzyw sztucznych i gumy.
8 Węglik krzemu zielony 99C Minerał syntetyczny, zawierający ponad 99% SiC. Posiada podobne właściwości do czarnego węglika krzemu lecz ze względu na mniejszą ilość domieszek jest twardszy i posiada dłuższą żywotność. Zalecany jest do obróbki bardzo twardych materiałów, głównie węglików spiekanych.metali kolorowych.aluminium, cynku, miedzi, kamieni szlachetnych, marmuru, ceramiki oraz do ostrzenia narzędzi skrawających.
9 Borazon CBN Regularny azotek boru, materia/ supertwardy o zabarwieniu brązowym lub czarnym odporny na ścieranie i wysoką temperaturę. Posiada wyższą twardość w porównaniu do tradycyjnych materiałów ściernych jak korund (Al,O,) czy karborund (SiC). Zalecany jest w procesach obróbki szlifierskiej, w których priorytetem jest osiąganie doskonalej jakości obrabianych powierzchni przy wysokiej wydajności obróbki.
 

TWARDOŚCI ŚCIERNIC

Wyróżniamy trzy 3 podstawowe twardości ściernic:
  • miękkie: I, J, K
  • średnie: L, M, N
  • twarde: O, P, R, S
Miękkie ściernice znajdują zastosowanie przy szlifowaniu obszernych powierzchni, gdzie niedozwolone jest wytworzenie wysokiej temperatury ścierania. Natomiast ściernice o wysokiej twardości wykorzystywane są w szlifowaniu profilowym oraz z użyciem chłodziwa, czyli szlifowaniu na mokro. Produkowane narzędzia ścierne posiadają regulowaną twardość i strukturę, co oznacza, że w jednostce objętości każdej ściernicy znajduje się wskazana ilość ścierniwa i spoiwa. Dzięki temu istnieje możliwość dostosowania parametrów produkowanych narzędzi ściernych do, czasem specyficznych wymagań klientów.