ul. Arkuszowa 146
01-934 Warszawa

tel/fax:+ 48 22 673 45 94 
cerkor@cerkor.com.pl

Typ 3101 – Segmenty ścierne prostokątne i kwadratowe

 
B - Szerokość C - Wysokość L - Długość
5 5 • 8 • 10 50 • 75 • 100
8 5 • 8 • 10 50 • 75 • 100
10 8 • 10 • 12 • 15 100 • 125 • 150
16 10• 12 • 16 • 20 100 • 125 • 150
20 10• 15 • 20 • 25 50 • 75 • 100
25 10• 15 • 20 • 25 50 • 75 • 100
40 15 • 20 • 25 100 • 125 • 150
 

Parametry ściernicy

Materiał ścierny Wielkość ziarna Twardość ściernicy
99A, 98C 16 - 80 H - T

Przykłady zamówienia

Typ B C L Materiał ścierny Wielkość ziarna Twardość ściernicy Numer struktury Symbol spoiwa
3101 40 25 200 99A 24 S 5 V
3101 - 40 x 25 x 200 99C 24 S 5 V