ul. Arkuszowa 146
01-934 Warszawa

tel/fax:+ 48 22 673 45 94 
cerkor@cerkor.com.pl

Typ 5411, 9011 – Osełki ścierne kwadratowe

B - Szerokość L - Długość
8 50 • 75 • 100
10 100 • 125 • 150
12 100 • 125 • 150
13 100 • 125 • 150
15 100 • 125 • 150
16 100 • 125 • 150
20 100 • 125 • 200
25 100 • 125 • 200
 

Parametry ściernicy

Materiał ścierny Wielkość ziarna Twardość ściernicy
95A, 99A, CrA, SG, 98C, 99C 24 - 400 H - T

Przykłady zamówienia

Typ B L S Materiał ścierny Wielkość ziarna Twardość ściernicy Numer struktury Symbol spoiwa
5410 10 100 200 99C 220 K 8 V
5411 - 10 x 100 99C 220 K 8 V