ul. Arkuszowa 146
01-934 Warszawa

tel/fax:+ 48 22 673 45 94 
cerkor@cerkor.com.pl

Typ 9040 – Osełki ścierne półokrągłe

B - Szerokość L - Długość
10 100 • 125 • 150
13 100 • 125 • 150
15 100 • 125 • 150
16 100 • 125 • 150
20 100 • 150 • 200

Parametry ściernicy

Materiał ścierny Wielkość ziarna Twardość ściernicy
95A, 99A, CrA, SG, 98C, 99C 24 - 400 H - T

Przykłady zamówienia

Typ B L Materiał ścierny Wielkość ziarna Twardość ściernicy Numer struktury Symbol spoiwa
9040 15 150 99C 80 P 7 V
9040 -15 x 150 99C 80 P 7 V