ul. Arkuszowa 146
01-934 Warszawa

tel/fax:+ 48 22 673 45 94 
cerkor@cerkor.com.pl

Ściernice borazonowe CBN

Ściernice borazonowe CBN

Ściernice borazonowe CBN na spoiwie ceramicznym

Ściernice borazonowe CBN na spoiwie ceramicznym cechują się o wiele większą odpornością na zużycie w porównaniu do ściernic z elektrokorundu oraz większą odpornością chemiczną oraz termiczną w porównaniu do ściernic z diamentu. Uzyskują wysoką wydajność przy zachowaniu doskonałej jakości obróbki szlifierskiej, co przy ich wyższej cenie przekłada się na niższe koszty użytkowania. Głównymi zaletami ściernic z borazonu jest ich doskonała wydajność szlifowania w krótkim czasie, wysoka jakość obróbki, utrzymywanie profilu roboczego ściernicy oraz zachowanie niskiej temperatury szlifowania, dzięki czemu można wyeliminować uszkodzenia termiczne obrabianej powierzchni.

Zastosowanie ściernic 

Ściernice z borazonu na spoiwie ceramicznym przeznaczone są do obróbki:
 • stali narzędziowych przed nawęglaniem
 • stali łożyskowych
 • stali szybkotnących HSS
 • stali wysokostopowych o twardości od 55HRC do 70 HRC stali nierdzewnych INOX
 • stali spiekanych proszkowych
Ziarna grube Ziarna drobne
wysoka intensywność szlifowania wysoka jakość poowierzchni obrabianej
wysoka efektywność szlifowania mniejsza efektywność szlifowania
stosowane przy obróbce zgrubnej stosowane przy obróbce wykańczającej

Wielkość ziarna borazonu wg norm europejskich (FEPA), polskich (PN) oraz amerykańskich (US)

Nr ziarna wg FEPA EPA PN-85/M-59108 [μl]250/212 US Standard ASTM E-11 [mesh]
B251 250/212 60/70
B213 212/180 70/80
B181 180/150 80/100
B151 180/125 100/120
B126 125/106 120/140
B107 106/90 140/170
B91 90/75 170/200
B76 75/96 200/230
B64 63/53 230/270
B54 53/45 270/325
B46 45/39 325/400

Twardość ściernicy

Twardość ściernicy dobieramy, kierując się aspektem narzędzia pracy oraz materiału obrabianego czyli mocą szlifierki, na której pracujemy oraz jej prędkością obwodową.jak również właściwościami, kształtem i rozmiarem materia/u obrabianego.

Stopnie twardości ściernic borazonowych

Rodzaj ściernicy Symbol
Twarde T
Średnie S
Miękkie M

Oznaczenie koncentracji Koncentracja ziarna karat/cm3
V180 3,13
V240 (standardowa wartość) 4,18
V300 5,22

Koncentracja ziarna jest to ilość ziarna borazonowego w jednostce objętości warstwy roboczej ściernicy. Jest także jednym z ważniejszych parametrów ściernicy ponieważ ma wypływ na jej żywotność, efektywność oraz zdolność skrawającą podczas obróbki szlifierskiej. Obciąganie nowej ściernicy polega na nadaniu jej powierzchni roboczej odpowiedniego kształtu geometrycznego, niezbędnego w procesie szlifowania lub aktywowaniu ziaren ściernych w trakcie obróbki szlifierskiej. Obciąganie narzędzi powinno się odbywać na mokro z zastosowaniem odpowiedniego chłodziwa. Dobór chłodziwa do obróbki szlifierskiej najczęściej wykonuje się doświadczalnie, w zależności od rodzaju materia/u obrabianego oraz rodzaju szlifowania. Ściernice borazonowe na spoiwie ceramicznym są chemicznie obojętne co pozwala na zastosowanie chłodziw dowolnego typu. Przy szlifowaniu zgrubnym wymagane są większe właściwości smarne i zmywające używanych cieczy, które zapobiegają zalepianiu się ściernic podczas obróbki. Dlatego wskazane jest stosowanie chłodziw niemieszalnych z wodą. Najczęściej są to oleje mineralne. Przy szlifowaniu wykończającym wymagane są większe właściwości chłodzące używanych cieczy, ze względu na pracę z dużymi prędkościami szlifowania. Dlatego wskazane jest stosowanie chłodziw z zawartością wody. Najczęściej są to emulsje i roztwory.

Reguły i warunki bezpiecznego użytkowania ściernic borazonowych

 • przechowywanie w odpowiednich warunkach - temperaturze minimalnej 5°C oraz wilgotności nie przekraczającej 70%.
 • sprawdzenie wyglądu ściernicy pod kątem występowania potencjalnych rys, pęknięć lub wykruszeń - jeśli występuje któraś z wymienionych wad, praca na takiej ściernicy jest zabroniona.
 • sprawdzenie, przed montażem narzędzia ściernego, czy dźwięk wydawany przez ściernicę jest czysty. Jeżeli dźwięk jest krótki i urywany, może to świadczyć o wewnętrznych pęknięciach - praca na takiej ściernicy jest zabroniona.
 • prawidłowe zamocowanie narzędzia ściernego na szlifierki, o którym świadczy między innymi brak luzów pomiędzy ściernicą/trzpieniem a wrzecionem.
 • odpowiednie wyważenie narzędzia ściernego za pomocą wyspecjalizowanych urządzeń bezpośrednio na szlifierce, co pozwoli zidentyfikować i skorygować odchylenia w strukturze i kształcie.
 • obciąganie narzędzia ściernego przed pierwszym użyciem, dzięki czemu uzyska kształt dostosowany do powierzchni szlifowanej.
 • obciąganie podczas użytkowania umożliwia przywrócenie ściernicy pierwotnych właściwości skrawających i utrzymanie stałego poziomu efektywności pracy.

Firma CERKOR produkuje ściernice borazonowe CBN na spoiwach ceramicznych, dostosowane do indywidualnych potrzeb zamawiającego, np.:

 • ściernice o indywidualnej charakterystyce ściernej
 • ściernice o różnych kształtach i wymiarach
 • ściernice trzpieniowe o dowolnej średnicy i długości trzpienia
 • ściernice trzpieniowe z gwintowanym trzpieniem od M2,5 mm do M6mm

Wraz z zapytaniem prosimy o przekazanie wyczerpujących informacji dotyczących obrabianego materiału, np.:

 • kształt ściernicy, wymiary zewnętrzne oraz średnicę otworu lub trzpienia rysunek techniczny lub ręczny szkic
 • rodzaj obrabianego materiału
 • rodzaj obróbki (obróbka zgrubna, obróbka wykończająca)
 • wymagana gładkość powierzchni
 • dotychczas używane narzędzia (typ, opis, itp.)

Parametry ściernicy

Materiał ścierny Wielkość ziarna Twardość ściernicy
CBN B46 - B251 M - T

Przykład zamówienia

Typ D T H Materiał ścierny Wielkość ziarna Twardość ściernicy Koncentracja Symbol spoiwa
5210 8 10 3 CBN B251 M V240 V
5211/60o 16 20 6 CBN B107 S V240 V