ul. Arkuszowa 146
01-934 Warszawa

tel/fax:+ 48 22 673 45 94 
cerkor@cerkor.com.pl

Ściernice trzpieniowe

Typ 5201 – Ściernica trzpieniowa walcowa ze stożkowym wzmocnieniem

Typ 5211 – Ściernica trzpieniowa walcowo – stożkowa

Typ 5212 – Ściernica trzpieniowa walcowo – stożkowa ścięta

Typ 5213 – Ściernica trzpieniowa walcowa zaokrąglona

Typ 5220 – Ściernica trzpieniowa stożkowa zaokrąglona

Typ 5221 – Ściernica trzpieniowa stożkowa ścięta

Typ 5261 – Ściernica trzpieniowa płaska dwustronnie ścięta