ul. Arkuszowa 146
01-934 Warszawa

tel/fax:+ 48 22 673 45 94 
cerkor@cerkor.com.pl

Typ 5230 – Ściernica trzpieniowa kulista – PUMEX

 
D - Średnica S - Średnica
20 6
30 6
40 6 • 8

Parametry ściernicy

Materiał ścierny Wielkość ziarna
PUMEX 0-5mm | 1-2mm | 2-3mm

Przykłady zamówienia

Typ D S Materiał ścierny Wielkość ziarna Numer struktury Symbol spoiwa
5230 40 6 PUMEX 2-3mm 4 V
5230 - 40 x 6 PUMEX 2-3 mm 4 V