ul. Arkuszowa 146
01-934 Warszawa

tel/fax:+ 48 22 673 45 94 
cerkor@cerkor.com.pl

Typ 5212 – Ściernica trzpieniowa walcowo – stożkowa ścięta

 
D - Średnica d1 - Średnica T - Wysokość S -Średnica trzpienia β - Kąt stożka
12 6 20 6 30o
12 8 25 • 30 6 30o
20 10 30 • 35 6 30o
25 12 30 • 40 6 30o
 

Parametry ściernicy

Materiał ścierny Wielkość ziarna Twardość ściernicy
95A, 99A, CrA, SG, 98C, 99C 46 - 120 K - P

Przykłady zamówienia

Typ D d1 T S Materiał ścierny Wielkość ziarna Twardość ściernicy Numer struktury Symbol spoiwa
5212 12 6 20 6 99A/SG 80 M 7 V
5212 -12 x 20 x 6 99A/SG 80 M 7 V