ul. Arkuszowa 146
01-934 Warszawa

tel/fax:+ 48 22 673 45 94 
cerkor@cerkor.com.pl

Typ 5221 – Ściernica trzpieniowa stożkowa ścięta

 
D - Średnica d1 - Średnica T-Wysokość S - Średnica trzpienia
10 4 10 • 20 • 25 3 • 6
13 6 13 • 20 • 25 6
16 6 16 • 20 • 25 6
20 6, 10 20 • 32 • 40 6
25 6, 10 25 • 30 • 40 6
 

Parametry ściernicy

Materiał ścierny Wielkość ziarna Twardość ściernicy
95A, 99A, CrA, SG, 98C, 99C 24 - 120 J - Q

Przykłady zamówienia

Typ D T S Materiał ścierny Wielkość ziarna Twardość ściernicy Numer struktury Symbol spoiwa
5221 20 40 6 CrA 60 M 8 V
5221 - 20 x 40 x 6 CrA 60 M 8 V