ul. Arkuszowa 146
01-934 Warszawa

tel/fax:+ 48 22 673 45 94 
cerkor@cerkor.com.pl

Typ 5230 – Ściernica trzpieniowa kulista

 
D - Średnica S - Średnica
6 3 • 6
8 3 • 6
10 3 • 6
13 6
16 6
20 6
30 6
40 6 • 8

Parametry ściernicy

Materiał ścierny Wielkość ziarna Twardość ściernicy
95A, 99A, CrA, SG, 98C, 99C 24 - 120 K - R

Przykłady zamówienia

Typ D S Materiał ścierny Wielkość ziarna Twardość ściernicy Numer struktury Symbol spoiwa
5230 20 6 99A / CrA 36 P 5 V
5230 - 20 x 6 99A / CrA 36 P 5 V