ul. Arkuszowa 146
01-934 Warszawa

tel/fax:+ 48 22 673 45 94 
cerkor@cerkor.com.pl

Typ 5261 – Ściernica trzpieniowa płaska dwustronnie ścięta

D - Średnica T - Wysokość S - Średnica trzpienia
40 10 6
50 10 6

Parametry ściernicy

Materiał ścierny Wielkość ziarna Twardość ściernicy
95A, 99A, CrA, SG, 98C, 99C 24- 120 K - R

Przykłady zamówienia

Typ D T S Materiał ścierny Wielkość ziarna Twardość ściernicy Numer struktury Symbol spoiwa
5261 50 10 6 CrA 46 R 6 V
5261 - 50 x 10 x 6 CrA 46 R 6 V