ul. Arkuszowa 146
01-934 Warszawa

tel/fax:+ 48 22 673 45 94 
cerkor@cerkor.com.pl

Typ 5290 – Ściernica trzpieniowa talerzowa

 
D - Średnica T - Wysokość S - Średnica trzpienia
22 4,5 6
26 5 6

Parametry ściernicy

Materiał ścierny Wielkość ziarna Twardość ściernicy
95A, 99A, CrA, SG, 98C, 99C 24- 120 J - R

Przykłady zamówienia

Typ D T S Materiał ścierny Wielkość ziarna Twardość ściernicy Numer struktury Symbol spoiwa
5290 22 4,5 6 99A/SG 120 M 8 V
5290 - 22 x 4,5 x 6 99A/SG 120 M 8 V