ul. Arkuszowa 146
01-934 Warszawa

tel/fax:+ 48 22 673 45 94 
cerkor@cerkor.com.pl

Typ 9020 – Osełki ścierne trójkątne

Menu
B - Szerokość L - Długość
5 50 • 70 • 100
8 50 • 75 • 100
10 100 • 125 • 150
12 100 • 125 • 150
14 100 • 125
15 100 • 125 • 150
16 100 • 125 • 150
17 100 • 125
20 100 • 150 • 200
25 100 • 150 • 200
30 100 • 150 • 200
40 100 • 150 • 200

Parametry ściernicy

Materiał ścierny Wielkość ziarna Twardość ściernicy
95A, 99A, CrA, SG, 98C, 99C 24 - 400 H - T

Przykłady zamówienia

Typ B L Materiał ścierny Wielkość ziarna Twardość ściernicy Numer struktury Symbol spoiwa
9020 16 150 99C 180 M 8 V
9020 - 16 x 150 99C 180 M 8 V